Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - Bộ GD&ĐT Tải về 18/2016/TT-BGDĐT 22/06/2016
Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo (Turnitin) Tải về 2257/QĐ-ĐHHHVN 03/09/2015

Pages