Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải Tải về 416/QĐ-BGTVT 28/03/2017
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2239/QĐ-ĐHHHVN-TCCB 20/10/2016
Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - Bộ GD&ĐT Tải về 18/2016/TT-BGDĐT 22/06/2016
Quyết định V/v Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 824/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 29/04/2016
Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo (Turnitin) Tải về 2257/QĐ-ĐHHHVN 03/09/2015

Pages