Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
Đánh giá khả năng ứng dụng kiểu động cơ tổn thất nhiệt thấp cho động cơ Diesel sau cường hóa 79 Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định Số 40
Thiết bị ảo xây dựng tự động đặc tính ứng suất xoắn cực đại giới hạn cho hệ trục Diesel tàu biển- Virtual instrument to auto-draw the permit maximum torsional pressures for the marine Diesel shaft system 75 Đỗ Đức Lưu, Hoàng Văn Sĩ, Lê Văn Vang Số 40
Nhận dạng điện trở Rotor động cơ dị bộ trong truyền động điện xoay chiều ứng dụng mạng Nơ ron nhân tạo 70 Hoàng Đức Tuấn Số 40
Nghiên cứu phương án chế tạo Oscilloscope cầm tay sử dụng vi điều khiển Arm Cortex M3- Manufacturing and research a hand Oscilloscope using Arm Cortex M3 microcontroller 66 Trần Sinh Biên Số 40
Tính toán tự động phương án xếp hàng cho tàu bằng phương pháp tối ưu 2-OPT. 61 Nguyễn Minh Đức, Phạm Quang Thủy Số 40
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mike 21 vào tính toán bồi lắng luồng tàu kênh cái tráp- Study application of mike 21 for calculating the sediment of cai trap chanel 57 Nguyễn Thị Diễm Chi, Trần Long Giang Số 40
Nghiên cứu thiết kế hệ thống gia công bằng tia lửa điện kết hợp với siêu âm và phân tích cơ chế hình thành hạt vật liệu rỗng khi gia công bằng phương pháp này 52 Nguyễn Tiến Dũng, Liyan, Lixianglong Số 40
Nguồn luật áp dụng giải quyết tranh chấp Hàng hải - Source of law for maritime dispute resolution 48 Nguyễn Kim Phương, Phạm Thanh Tân Số 40
Mô phỏng số điều động tàu trong vùng nước cảng biển ở tốc độ thấp- Numerical simulation of vessel manoeuvring in the port waters at low advanced speed 44 Trần Văn Lượng Số 40
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với công trình bến bệ cọc cao tại Việt Nam 37 Nguyễn Văn Ngọc Số 40

Pages