Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo: Về việc thanh toán kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017

  Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Căn cứ Quyết định 2157/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017 cho các đơn vị; Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai kế hoạch tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH cấp Trường tại các đơn vị; Sau khi nghiệm thu, đề nghị các chủ nhiệm đề tài...
 • Thông báo Về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

  Hội nghị Khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0” của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện (1997-2017). Theo Thông báo 387/TB-HV ngày 05/6/2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Hội nghị...
 • Thông báo Về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học - Công nghệ toàn quốc về Cơ khí động lực 2017

  Hội nghị KH-CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực năm 2017 (CK2017) của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là diễn đàn để các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp trao đổi, thông báo kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí-Động lực. Theo Thông báo số 1 ngày 19/4/2017 của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời...
 • Lịch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2016 -2017

  Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên sẽ được tổ chức tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Tầng 3, Nhà A1 Khu Hiệu bộ; Thời gian: Cả ngày thứ 6 (Sáng từ 07h10 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00) - 12/5/2017; Lịch nghiệm thu chi tiết được đính kèm thông báo này. Phòng Khoa học - Công nghệ kính đề nghị các Giảng viên hướng dẫn, Sinh viên và các nhóm Sinh viên chú ý: - Chuẩn bị slide trình chiếu (các tóm...
 • Thông báo V/v tham gia Hội thảo quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ của các Trường Đại học khối Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ICYREB2017)

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 469/TB-ĐHKT ngày 21/4/2017 về việc viết tổ chức “Hội thảo quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ của các Trường Đại học khối Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ICYREB2017)” tại Đà Nẵng. Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ các Trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh 2015, 2016 (ICYREB 2015, 2016), nhằm tạo cơ hội...

Pages