Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường và đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017-2018

  Căn cứ Kế hoạch số 847/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 26/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018; Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018; Quyết định số 1929/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 30/10/2017 của Hiệu...
 • THÔNG BÁO: Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019

  Thực hiện Công văn số 206/BGTVT-KHCN ngày 08/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải thông báo về việc xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao. Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn trường nghiên cứu, đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC và Chương trình CNC năm 2019 theo công văn hướng dẫn số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công thương (chi tiết xem công văn đính kèm...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

  Thực hiện Công văn 14445/BGTVT-KHCN ký ngày 25/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công...
 • THÔNG BÁO: V/v rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2017 - 2018: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ...
 • THÔNG BÁO: Mời viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52

  Theo thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 51 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 27/9/2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền...

Pages