Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2018-2019

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: 1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy - Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề...
 • THÔNG BÁO: Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải số 55 (08/2018)

  Nhân dịp chào mừng năm học mới 2018-2019, Nhà trường xuất bản Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” số 55 (08/2018) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 08/2018, Phòng Khoa học - Công nghệ thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, nhà khoa học tham gia viết bài. Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải trước ngày 30/06/2018 để Ban biên tập tiến hành thủ tục...
 • THÔNG BÁO: Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019

  Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ I năm học 2018 - 2019: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ...
 • Về kế hoạch tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín”

  Để nâng cao chất lượng nghiên cứu thông qua việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong khu vực và trên thế giới về các hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường lập kế hoạch tổ chức hội thảo: “Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín” với các nội dung cụ thể như sau: 1. Thông tin chung 1.1....
 • THÔNG BÁO: Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý I/2018 và định hướng hoạt động KHCN Quý II/2018

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý I/2018, định hướng nhiệm vụ công...

Pages