Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019

  Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT) được gửi...
 • THÔNG BÁO: Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ GTVT với Bộ TNMT năm 2018

  Thực hiện Công văn 3005/BGTVT-MT ký ngày 26/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình như sau (xem công văn đính kèm). Nội dung đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ bằng văn bản và qua...
 • THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ: "PROMOTING FINANCIAL INCLUSION IN VIETNAM" (THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM)

  Theo thống kê của G-20 năm 2010, trên thế giới có hơn 2 tỷ người trưởng thành không sử dụng bất kỳ dịch vụ tài chính chính thức nào. Những người này chủ yếu sống tại khu vực Châu Phi, Châu Mỹ Latin, Châu Á và Trung Đông. Tại nhiều nơi, vấn đề người nghèo không thể tiếp cận được các dịch vụ tài chính đã và đang được giải quyết thông qua các giải pháp và công nghệ mới như tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng không qua...
 • THÔNG BÁO: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2017 - 2018

  Thực hiện Kế hoạch 847/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018; Thực hiện Thông báo 60/TB-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề NCKH cấp Trường và đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018. Nhà trường yêu cầu các đơn vị kiểm tra tiến độ các...
 • THÔNG BÁO: Tham gia viết bài Hội thảo Quốc tế International Conference on Engineering Research and Applications 2018 (ICERA 2018)

  Theo Thư mời viết bài ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “International Conference on Engineering Research and Applications 2018” (ICERA 2018), Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài tham dự Hội thảo. Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 01, 02 tháng 12 năm 2018 Địa điểm: Trường Đại học Kỹ...

Pages