Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải số 55 (08/2018)

  Nhân dịp chào mừng năm học mới 2018-2019, Nhà trường xuất bản Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” số 55 (08/2018) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 08/2018, Phòng Khoa học - Công nghệ thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, nhà khoa học tham gia viết bài. Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải trước ngày 30/06/2018 để Ban biên tập tiến hành thủ tục...
 • THÔNG BÁO: Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019

  Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ I năm học 2018 - 2019: - Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ...
 • Về kế hoạch tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín”

  Để nâng cao chất lượng nghiên cứu thông qua việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong khu vực và trên thế giới về các hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường lập kế hoạch tổ chức hội thảo: “Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín” với các nội dung cụ thể như sau: 1. Thông tin chung 1.1....
 • THÔNG BÁO: Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý I/2018 và định hướng hoạt động KHCN Quý II/2018

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý I/2018, định hướng nhiệm vụ công...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019

  Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT) được gửi...

Pages