Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc tổ chức và tham gia viết bài cho Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Thông báo số 02 về việc tổ chức Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII của Câu Lạc bộ Cơ khí Động lực, Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học biết để tham gia viết bài cho Hội nghị. Thời gian tổ chức Hội nghị KH&CN lần thứ XII và thời hạn đăng ký tham gia viết bài được gửi trực tiếp về Hội nghị qua email: hnckdl12@tlu.edu.vn hoặc gửi...
 • THÔNG BÁO: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2018-2019

  Thực hiện Kế hoạch 774/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019; Căn cứ Quyết định 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường của Trường ĐHHH VN; Thực hiện Thông báo 93/TB-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 17/01/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2020

  Thực hiện Công văn 1968/BGTVT-MT ký ngày 06/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2020 như sau (xem Công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT) được...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

  Thực hiện Công văn 1577/BGTVT-KHCN ký ngày 22/2/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020 cụ thể như sau (xem Công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất (theo mẫu) được gửi...
 • THÔNG BÁO: Mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 54

  Theo nội dung thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 54 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 02/01/2019, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 54 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển và hội nhập tỉnh...

Pages