Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Mời tham gia viết bài tham dự Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018 “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies

  Theo Thư mời viết bài của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018  “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies” sẽ được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM từ ngày 13-17/6/2018. Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài tham dự Hội nghị. Các bài báo tham dự hội nghị...
 • THÔNG BÁO: Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải số 54 (04/2018)

  Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập, Nhà trường xuất bản Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải số 54 (04/2018) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 4/2018, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, nhà khoa học tham gia viết bài. Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải trước ngày 15/03/2018 để Ban biên tập tiến hành thủ tục phản...
 • THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường và đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017-2018

  Căn cứ Kế hoạch số 847/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 26/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018; Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018; Quyết định số 1929/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 30/10/2017 của Hiệu...
 • THÔNG BÁO: Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019

  Thực hiện Công văn số 206/BGTVT-KHCN ngày 08/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải thông báo về việc xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao. Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn trường nghiên cứu, đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC và Chương trình CNC năm 2019 theo công văn hướng dẫn số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công thương (chi tiết xem công văn đính kèm...
 • THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

  Thực hiện Công văn 14445/BGTVT-KHCN ký ngày 25/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm). Các Phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công...

Pages