Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Mời tham dự viết bài tham luận cho Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học"

  Thực hiện Công văn 3299/ĐHĐN-KHCNMT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Đà Nẵng về việc Mời tham dự viết bài tham luận cho Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học", Nhà trường thông báo đến các đơn vị nghiên cứu và tham dự, nội dung chi tiết xem công văn đính kèm. Bài tham luận sử dụng định dạng một cột, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, độ dài từ 5...
 • THÔNG BÁO: Mời tham gia nghiên cứu an toàn giao thông xe máy năm 2017

  Thực hiện Công văn 376/VP ngày 11/10/2017 của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc mời các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia nghiên cứu an toàn giao thông xe máy năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị nghiên cứu và đề xuất tham gia đăng ký. Mẫu đăng ký gửi về địa chỉ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam...
 • THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

  Theo Thư mời số 476/MĐC-XB ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc mời viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Nội dung cụ thể về thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài (xem thông báo chi tiết đính kèm). Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo...
 • THÔNG BÁO: V/v đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NCKH NEPTUNE năm học 2016-2017

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Nhà trường; Căn cứ  kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2016 - 2017; Căn cứ Thể lệ xét tặng Giải thưởng NCKH “NEPTUNE” của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng giải thưởng như sau: -  Để việc xét tặng giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ trưởng...
 • THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 căn cứ theo nhiệm vụ của đơn vị. Các nội dung cụ thể trong biểu mẫu đính kèm thông báo này. Bản kế hoạch hoạt động khoa học...

Pages