Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

  Theo Thư mời số 476/MĐC-XB ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc mời viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Nội dung cụ thể về thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài (xem thông báo chi tiết đính kèm). Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo...
 • THÔNG BÁO: V/v đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NCKH NEPTUNE năm học 2016-2017

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Nhà trường; Căn cứ  kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2016 - 2017; Căn cứ Thể lệ xét tặng Giải thưởng NCKH “NEPTUNE” của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng giải thưởng như sau: -  Để việc xét tặng giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ trưởng...
 • THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 căn cứ theo nhiệm vụ của đơn vị. Các nội dung cụ thể trong biểu mẫu đính kèm thông báo này. Bản kế hoạch hoạt động khoa học...
 • THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý II/2017

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 22/8/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý II/2017 và định hướng một số nhiệm vụ...
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2017-2018

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: 1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy - Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp...

Pages