Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo: V/v đăng bài trên Tạp chí KHCN Hàng hải số Tiếng Anh

  Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Công văn 1930/BTTT-CBC ngày 06/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và được phép xuất bản 01 kỳ bằng tiếng Anh trong số 04 kỳ/năm của Giấy phép được cấp cho Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị, các nhà khoa học, các giảng...
 • Thông báo: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018

  Thực hiện Công văn 36/TB-SKHCN ký ngày 12/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành thành phố năm 2018, Nhà trường thông báo tới các CB, GV biết để tham gia đăng ký, cụ thể như sau (xem công văn đính kèm). Các phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ bằng bản cứng và qua email hienkhcndhhh@gmail.com trước 07 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp và...
 • Thông báo: V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 51

  Theo thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 51 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 01 tháng 6 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật...
 • Thông báo: Về việc thanh toán kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017

  Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Căn cứ Quyết định 2157/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017 cho các đơn vị; Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai kế hoạch tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH cấp Trường tại các đơn vị; Sau khi nghiệm thu, đề nghị các chủ nhiệm đề tài...
 • Thông báo Về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

  Hội nghị Khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0” của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện (1997-2017). Theo Thông báo 387/TB-HV ngày 05/6/2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Hội nghị...

Pages