Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo về việc Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

  Ngày 23 tháng 11 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5765/BGĐT-KHCNMT về việc thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn (do Tập đoàn Bảo Sơn tài trợ) cho công dân Việt Nam có công trình nghiên cứu, ứng dụng có kết quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực trong 5 lĩnh vực: 1/ Giáo dục và đào tạo; 2/ Xóa đói, giảm nghèo; 3/ Phát triển kinh tế bền vững; 4/ Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng...
 • Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quí I/2017

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017, ngày 09/3/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN Quý I/2017 định hướng một số nhiệm vụ, công tác...
 • Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018

  Thực hiện Công văn 1149/BGTVT-KHCN ký ngày 07/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018 như sau: 1. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 a) Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư  02/...
 • Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH Cấp trường, NCKH Sinh viên năm học 2016-2017

  Thực hiện Quyết định 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 - 2017 cho các đơn vị, Nhà trường đề nghị các đơn vị kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và lên kế hoạch nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017 đã được giao và các đề tài NCKH sinh viên đã đăng ký, yêu cầu các đơn vị cần hoàn thành những công việc sau...
 • Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

  Thực hiện Công văn 1364/BGTVT-KHCN ký ngày 13/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 như sau: 1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia cần bám sát mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN...

Pages