Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 căn cứ theo nhiệm vụ của đơn vị. Các nội dung cụ thể trong biểu mẫu đính kèm thông báo này. Bản kế hoạch hoạt động khoa học...
 • THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý II/2017

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 22/8/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý II/2017 và định hướng một số nhiệm vụ...
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2017-2018

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: 1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy - Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp...
 • THÔNG BÁO:Về việc tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (The 6th conference on management and business - COMB 2017)

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”. Hội thảo nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẽ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về quản trị và kinh doanh trên toàn quốc về những thay đổi của môi trường kinh doanh dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa...
 • THÔNG BÁO V/v tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2017)

  Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ  (ICYREB) năm 2015, 2016 ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý, năm 2017, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai phối hợp các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học dành cho giảng viên trẻ (ICYREB2017) với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng...

Pages