Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo: Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

  Căn cứ  Công văn số 37/TB-HĐCDGSNN ký ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giáo viên trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017 về Phòng Khoa...
 • Thông báo: V/v giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc và Bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2017

  Căn cứ Công văn số 69/QBĐ-HĐQL về việc Giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông năm 2017 và Công văn số 71/QBĐ-HĐQL về việc Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2017 của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông ngày 27/4/2017. Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên tham gia xét tặng giải thưởng như sau: 1. Giải thưởng "Công trình nghiên cứu Biển Đông xuất sắc năm 2017...
 • Thông báo: V/v đăng bài trên Tạp chí KHCN Hàng hải số Tiếng Anh

  Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Công văn 1930/BTTT-CBC ngày 06/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và được phép xuất bản 01 kỳ bằng tiếng Anh trong số 04 kỳ/năm của Giấy phép được cấp cho Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị, các nhà khoa học, các giảng...
 • Thông báo: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018

  Thực hiện Công văn 36/TB-SKHCN ký ngày 12/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành thành phố năm 2018, Nhà trường thông báo tới các CB, GV biết để tham gia đăng ký, cụ thể như sau (xem công văn đính kèm). Các phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ bằng bản cứng và qua email hienkhcndhhh@gmail.com trước 07 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp và...
 • Thông báo: V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 51

  Theo thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 51 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 01 tháng 6 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật...

Pages