Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO: V/v đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NCKH NEPTUNE năm học 2016-2017

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Nhà trường; Căn cứ  kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2016 - 2017; Căn cứ Thể lệ xét tặng Giải thưởng NCKH “NEPTUNE” của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng giải thưởng như sau: -  Để việc xét tặng giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ trưởng...
 • THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 căn cứ theo nhiệm vụ của đơn vị. Các nội dung cụ thể trong biểu mẫu đính kèm thông báo này. Bản kế hoạch hoạt động khoa học...
 • THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý II/2017

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 22/8/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý II/2017 và định hướng một số nhiệm vụ...
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2017-2018

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: 1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy - Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp...
 • THÔNG BÁO:Về việc tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (The 6th conference on management and business - COMB 2017)

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”. Hội thảo nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẽ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về quản trị và kinh doanh trên toàn quốc về những thay đổi của môi trường kinh doanh dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa...

Pages