Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

  Thực hiện Công văn 1364/BGTVT-KHCN ký ngày 13/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 như sau: 1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia cần bám sát mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN...
 • Thông báo Tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017)

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 142/TB-ĐHKT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017). Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2017 với sự phối hợp giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc), Đại học Aston (Vương Quốc Anh), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) và...
 • Thông báo Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Giấy mời số 66/GM-HCQG về việc viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 207/2017, nội dung tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản trị Nhà nước để có các tiếp cận phù hợp, hiệu quả tiếp tục phát triển kinh...
 • Thông báo V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

  THÔNG BÁO V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50 Thực hiện thông báo số 36/TB-ĐHKT-KHCN về việc tổ chức Hội thảo lần thứ 50 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 15 tháng 02 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50 sẽ được tổ chức...
 • Kết luận cuộc họp giao ban về hoạt động KHCN 2/2014

  Nội dung của cuộc họp, nêu các vấn đề liên quan đến thực trạng Nghiên cứu khoa học hiện nay của nhà Trường. Sau khi nghe và tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia cuộc họp đồng chí TS. Lê Quốc tiến Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có kết luận như sau: - Cần xác định đẩy mạnh NCKH để nuôi sống bản thân, tự tìm kiếm các nguồn nghiên cứu cho đơn vị. Tìm hiểu các chương trình khoa...

Pages