Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Hội nghị nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm 2016-2017

  Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên tới các Khoa/Viện trong toàn Trường. Năm học 2016 - 2017 đã có 63 đề tài nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 1671 sinh viên, các đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu tại Khoa/Viện chuyên môn. Trong 63 đề tài, các Khoa/Viện chuyên môn đã lựa chọn được 17 đề tài xuất sắc nhất được đề xuất tham...
 • Thông báo Về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học - Công nghệ toàn quốc về Cơ khí động lực 2017

  Hội nghị KH-CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực năm 2017 (CK2017) của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là diễn đàn để các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp trao đổi, thông báo kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí-Động lực. Theo Thông báo số 1 ngày 19/4/2017 của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời...
 • Lịch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2016 -2017

  Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên sẽ được tổ chức tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Tầng 3, Nhà A1 Khu Hiệu bộ; Thời gian: Cả ngày thứ 6 (Sáng từ 07h10 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00) - 12/5/2017; Lịch nghiệm thu chi tiết được đính kèm thông báo này. Phòng Khoa học - Công nghệ kính đề nghị các Giảng viên hướng dẫn, Sinh viên và các nhóm Sinh viên chú ý: - Chuẩn bị slide trình chiếu (các tóm...
 • Thông báo V/v tham gia Hội thảo quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ của các Trường Đại học khối Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ICYREB2017)

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 469/TB-ĐHKT ngày 21/4/2017 về việc viết tổ chức “Hội thảo quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ của các Trường Đại học khối Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ICYREB2017)” tại Đà Nẵng. Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ các Trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh 2015, 2016 (ICYREB 2015, 2016), nhằm tạo cơ hội...
 • Hội thảo quốc tế về “Vận tải biển xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộng”

  Với mục tiêu xây dựng chương trình hành động trong lĩnh vực vận tải biển có trách nhiệm- Hàng hải xanh ở quy mô quốc gia và quốc tế bằng cách tạo lập sự hiểu biết chung về các mối đe dọa từ hoạt động hàng hải đến môi trường biển, các hành động ưu tiên và các bước tiếp theo cho sự phối hợp khu vực, sáng 17- 4 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU), Hội thiên nhiên & Môi trường biển (VAMEN) và Tổ chức Môi trường...

Pages