Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • Thông báo Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”

  Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Giấy mời số 66/GM-HCQG về việc viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 207/2017, nội dung tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản trị Nhà nước để có các tiếp cận phù hợp, hiệu quả tiếp tục phát triển kinh...
 • Thông báo V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

  THÔNG BÁO V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50 Thực hiện thông báo số 36/TB-ĐHKT-KHCN về việc tổ chức Hội thảo lần thứ 50 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 15 tháng 02 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50 sẽ được tổ chức...
 • Giới thiệu tạp chí

    Giới thiệu TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY Tên tạp chí (Tiếng Việt): Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải". Tên tạp chí (Tiếng Anh): JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN: 1859-316X Năm xuất bản: 2004. Tổng số cán bộ tham gia thực hiện: - Ban biên tập: 21 người. - Ban chế...
 • Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế KHCN Hàng hải các Phân Ban

  1. Phân ban Hàng hải : Session on Navigation, Ship Production Floating Construction Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 2. Phân ban Cơ khí Động lực: Session on Mechanical Dynamics Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 3. Phân ban Đóng tàu: Ship Production and Floating Construction Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây 4. Phân ban Môi trường: Environmental Engineering Toàn văn nội...
 • Tổng kết ứng dụng khoa học & công nghệ của Trường ĐH Hàng hải VN trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lĩnh vực kinh tế biển

  Trong những năm gần đây, sự hợp tác NCKH và CGCN của cán bộ giảng viên Nhà trường với các Bộ ngành và Thành phố đã có những bước đi tích cực, thường xuyên bám sát các đơn vị sản xuất kinh doanh: đóng tàu, dịch vụ hàng hải... Nhiều vấn đề KHCN đang vướng mắc tại cơ sở sản xuất, địa phương, nhiều thiết bị, hệ thống, phần mềm điều khiển của các trang thiết bị trên tàu và cảng biển... nhập từ nước ngoài bị hư hỏng, đã...

Pages