Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2013-2014

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau: - Các đơn vị chủ động tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm học 2013-2014 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm danh sách tổng hợp của đơn vị, Phiếu đăng ký, Thuyết minh, dự toán kinh phí (BM.09-...
 • Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014

  THÔNG BÁO Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014 Thực hiện Công văn số 65/VPHH ký ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hiệp hội chủ tàu Việt Nam về việc tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 7 – Công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (VIETSHIP 2014). Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội từ 26 – 28 tháng 02 năm 2014 dưới sự phối hợp của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Hội viên Hiệp hội chủ tàu Việt Nam)...
 • Liên hệ

  Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Văn phòng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Địa chỉ: P.206 A-B-C - Nhà A1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: +84 225 3829 111 Email: khcn@vimaru.edu.vn Zalo Official
 • Bài gửi đăng tiếng Anh (English Issue)

  INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. Types of Articles Research Articles should report the results of original research which should not have been previously published in any other journal. Articles are expected to contribute new information, not just to confirm previously published work. Review Articles can cover either narrow disciplinary subjects or broad issues requiring interdisciplinary discussion....
 • Bài gửi đăng tiếng Việt

  HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ I. BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC 1. Bài viết (Article): Bài viết phải có các phần (1) tên bài viết, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gởi thư, email và điện thoại); (2) tóm tắt bài viết bằng Việt và Anh khoảng 200-250 từ; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) kết quả; (6) thảo...

Pages